RAYBRIG NSX 2003 mit TB-02 Chassis

300058315

 

Raybrig NSX , TB-02

159,90 €

  • 2,1 kg
  • leider ausverkauft

TB-04 PRO II Chassisbausatz

300084382

TB-04 Chassis

239,00 €

  • 2,1 kg
  • leider ausverkauft